Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dementi – význam cudzieho slova

úradné prehlásenie o nepravdivosti správy alebo údaju; vyvrátenie falošnej, klamlivej správy alebo tvrdenia