Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

editor - význam cudzieho slova

nakladateľ, vydavateľ; počítačový program na písanie a úpravu textu