Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

enklitikon - význam cudzieho slova

v gramatike príklonka