Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

entomo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom hmyz alebo entomológia