Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ento-, endo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom vo vnútri, vnútorný