Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

enol - význam cudzieho slova

organická zlúčenina s hydroxylovou skupinou viazanou na uhlík