Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

entita - význam cudzieho slova

podstata; to čo je; niečo jestvujúce, hoci aj abstraktné; vo fyzike jadro, atóm; objekt, o ktorom je v databáze uložená informácia