Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

entalpia - význam cudzieho slova

vo fyzike výraz pre tepelný obsah