Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

entelechia - význam cudzieho slova

tzv. životný činiteľ v idealistickej filozofii; smerovanie k cieľu; vnútorný účel