Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fakulta - význam cudzieho slova

špecializovaná časť vysokej školy