Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

faleristika – význam cudzieho slova

pomocná historická veda zaoberajúca sa rádmi a vyznamenaniami