Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

falc - význam cudzieho slova

opevnené vladárske sídlo; územie riadené z tohto sídla; drážka, žliabok, záhyb; lom, ohyb