Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fanatizmus - význam cudzieho slova

prehnaná viera; vášnivé zaujatie; nekritické nadšenie; nadmerná horlivosť