Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

farino-, farin- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom múka, múčny