Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

faneor- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom viditeľný, viditeľnosť, viditeľné