Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fantastron - význam cudzieho slova

elektronický obvod produkujúci pílovité kmity