Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

funkcionaloizmus – význam cudzieho slova

umelecký, najmä architektonický a urbanistický smer z tridsiatych rokov 20. storočia zdôrazňujúci funkčnosť a účelnosť