Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

futurum – význam cudzieho slova

budúci čas (slovies a pod.)