Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

furunkul – význam cudzieho slova

ohraničený hnisavý zápal, vred