Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fylit – význam cudzieho slova

hornina bridlicového typu obsahujúca kremeň, biotit, sericit a chlorit