Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

furioso – význam cudzieho slova

v hudbe: búrlivo, divoko, vášnivo