Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

furt – význam cudzieho slova

stále, ustavične