Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

futurizmus – význam cudzieho slova

mnohotvárny formalistický umelecký smer začiatkom 20. storočia