Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indeterminizmus - význam cudzieho slova

učenie o nezávislosti ľudskej vôle, názor odmietajúci všeobecnú príčinnosť, napr. aj popierajúci zákonitosti prírodného vývoja