Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

industria - význam cudzieho slova

usilovnosť; činnosť, pracovitosť; priemyselná výroba, priemysel; súbor kamenných a kostných nástrojov a odpadov pri ich výrobe v jednotlivých pravekých kultúrach ako prejav ľudskej zručnosti