Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indulgencia - význam cudzieho slova

zhovievavosť, ohľaduplnosť; miernosť; odpustenie trestu; cirkevné odpustky