Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indult – význam cudzieho slova

súhlas, povolenie; poskytnutá lehota; odročenie; dočasné vyňatie zo všeobecne platného zákona; povolenie nepriateľským obchodným lodiam k opusteniu prístavu do určitého času po vyhlásení vojny