Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indolencia - význam cudzieho slova

ľahostajnosť, nečinnosť; necitlivosť, bezstarostnosť; malátnosť; necitlivosť voči bolesti