Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

individualizmus - význam cudzieho slova

zdôrazňovanie a uprednostňovanie osobných záujmov, zdôrazňovanie významu jednotlivca; výklad spoločenských javov ako výsledku činnosti jednotlivcov