Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

individualita - význam cudzieho slova

osobitosť, svojráznosť; súhrn vlastností jedinca, ktorými sa odlišuje od ostatných