Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indisponovaný - význam cudzieho slova

dočasne neschopný vyvíjať normálnu duševnú alebo telesnú aktivitu; neschopný normálneho výkonu; postihnutý okamžitou nevoľnosťou; mrzutý, rozladený