Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kancona – význam cudzieho slova

milostná pieseň alebo báseň