Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanibalizmus - význam cudzieho slova

ľudožrútstvo, antropofágia