Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanibalizmus – význam cudzieho slova

ľudožrútstvo, antropofágia