Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanton - význam cudzieho slova

vyšší územnosprávny celok v Číne a vo Švajčiarsku; štvoruholníkové pole v ľavom hornom rohu vlajky