Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanonika – význam cudzieho slova

súbor pravidiel platných pre určitú oblasť