Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanonika - význam cudzieho slova

súbor pravidiel platných pre určitú oblasť