Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanyla – význam cudzieho slova

jemná hadička zavádzaná do tela