Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanonik – význam cudzieho slova

kňaz vykonávajúci slávnostné bohoslužby v určitom kostole