Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanonik - význam cudzieho slova

kňaz vykonávajúci slávnostné bohoslužby v určitom kostole