Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanopa – význam cudzieho slova

staroegyptská kamenná pohrebná nádoba