Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kanopa - význam cudzieho slova

staroegyptská kamenná pohrebná nádoba