Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koloid - význam cudzieho slova

látka rozptýlená vo forme častíc v druhej látke, ktorá je v nadbytku; drobné častice rozptýlené v kvapaline