Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolorimeter – význam cudzieho slova

prístroj na určovanie trichromatických súradníc farebného svetla; prístroj na určovanie koncentrácie roztokov