Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolorit – význam cudzieho slova

farebnosť, pestrosť; ráz, charakter (napr. umeleckého diela)