Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolokvializmus – význam cudzieho slova

hovorový výraz