Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolokvializmus - význam cudzieho slova

hovorový výraz