Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolorimetria – význam cudzieho slova

fyzikálna teória farieb; meranie farieb; metóda určenia koncentrácie skúmanej látky