Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolonel – význam cudzieho slova

plukovník; stupeň tlačiarenského písma o veľkosti 7 bodov