Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolokvium – význam cudzieho slova

diskusia, rozhovor, pohovor; druh ústnej semestrálnej skúšky na vysokej škole