Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komensurabilita - význam cudzieho slova

súmerateľnosť, porovnateľnosť