Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lanarkit – význam cudzieho slova

kyslíkatý sulfát olova, jednoklonný nerast