Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lankasterka – význam cudzieho slova

slangový výraz pre druh loveckej pušky