Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lapsus memoriae – význam cudzieho slova

zlyhanie pamäti, omyl