Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lapsus memoriae - význam cudzieho slova

zlyhanie pamäti, omyl