Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lapsus linguae – význam cudzieho slova

prerieknutie